Popliteal Kiste(Baker Kisti) Eşlik Eden İntra Artiküler Patolojiler ve MR Popliteal Kiste(Baker Kisti) Eşlik Eden İntra Artiküler Patolojiler ve MR Bulgularıyla Karşılaştırılması