Popliteal Kiste(Baker Kisti) Eşlik Eden İntra Artiküler Patolojiler ve MR Popliteal Kiste(Baker Kisti) Eşlik Eden İntra Artiküler Patolojiler ve MR Bulgularıyla Karşılaştırılması

AMAÇ:Bu çalışmada amaç gerek fizik muayene gereksede mr la baker kisti tanısı konan hastalarda hangi intra artiküler patolojilerin eşlik ettiğini...